วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สวัสดี...

สวัสดีครับผมได้ทำเอกสารประกอบการสอน
วิชา การขับเคลื่อนยานพาหนะ
ระดับชั้น ปวช. สาขาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเพื่อน ๆ นิสิต นักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น